27.09.2016. Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai

Screenshot 2016-10-20 01.53.01“Zaļās brīvības” mācību seminārs “Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai”

2016.gada 27.oktobris, plkst. 13:00 – 17:00
Viesu nams Zaļā sala, Rēzeknes nov., Greiškānu pag

INFORMĀCIJA PAR SEMINĀRU
Mācību seminārs notiek sadarbībā ar biedrību Zaļā brīvība un Latvijas Lauku Forumu (LLF), Rēzeknes rajona kopienu partnerību un biedrību SATEKA Gulbenes novadā, lai stiprinātu saimniecisko darbību un labklājību vietējās kopienās. Jēdziens “solidaritātes ekonomika” jau ir dzirdēts, tāpēc aug interese izprast, ko tas nozīmē praktiski, un izzināt piemērus un iespējas attīstīt šo pieredzi arī Latvijas reģionos. Semināra mērķis ir veidot sabiedrībā izpratni par solidaritātes ekonomiku, diskutējot par to, kā uz solidaritātes vērtībām balstīta saimnieciskā darbība var vienlaikus sniegt labklājīgu dzīvi un veicināt kopienas attīstību.
Mācību seminārā ir aicināti piedalīties:
– lauku saimniecības, t.sk. bioloģiskās;
– vietējie uzņēmēji, kuri iesaistās tiešajā pirkšanā (veikals “Zaļais”, Tiešā Pirkšana,bioloģiskā pārtika);
– uzņēmēji (kokapstrāde, tūrisms, mājražošana u.c.);
– vietējo pašvaldību pārstāvji;
– lauku kopienu pārstāvji;
– vietējie sociālie uzņēmēji un interesenti par sociālās uzņēmējdarbības attīstību;
– vecāku veidotas skolas un interesenti, kuri vēlētos to darīt.
Galvenie jautājumi/tēmas ievirzes solidaritātes ekonomikas mācību semināram:
– kopdarbība/sadarbība (ģimenes uzņēmumi, kooperatīvu veidošana);
– sociālā uzņēmējdarbība (resursi, motivācija, atbildība);
– solidaritātes ekonomikas vide/mijiedarbība (uzņēmējs, darbinieks, pašvaldība, kopiena).
Mācību seminārā:
– diskutēsim par solidaritātes ekonomiku, kā stiprināt vietējās kopienas labklājību kopsadarbībā;
– vērtēsim solidaritātes ekonomikas piemērus gan Latvijā, gan pasaulē;
– meklēsim kopdarbības iespējas, lai iedzīvinātu solidaritātes ekonomiku praksē.

Mācību seminārs notiek angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

PIETEIKŠANĀS SEIT

PASĀKUMA PLAKĀTS TE un PILNA PROGRAMMA ŠEIT.

Mācību semināra programma:
13.00 – Reģistrēšanās un kafijas pauze
13.30 – Ievadvārdi no Latvijas Lauku Foruma
13.40 – Ievadvārdi no Zaļās brīvības par mācību semināru un SSEDAS projektu
14.10 – Džeisons Nardi par solidaritātes ekonomiku un kopdarbību
15.00 – Darbs grupās “Kas ir solidaritātes ekonomika Latvijas vietējās kopienās?”
15.30 – Kafijas pauze
15.45 – Video par piemēriem par augļu un dārzeņu kooperatīviem no citām valstīm
16.00 – Džeisons Nardi par vietējo kooperatīvu veidošanu
16.30 – Mācību semināra izvērtēšana, noslēgums
Mācību semināru vada itālis Džeisons Nardi, RIPESS (Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire) tīklojuma vadītājs Eiropā. RIPESS ir starpkontinentāls tīklojums, kas sekmē sociālās un solidaritātes ekonomikas atpazīstamību visā pasaulē. RIPESS vīzijas pamatā ir globālā solidaritāte, veidojot un stiprinot tādu ekonomiku, kuras centrā ir mūsu planēta un cilvēki.
Džeisons Nardi pārstāv RIPESS tīklojumu Eiropā, strādājot Solidarius Itālijā. Viņš atbalsta sociālo taisnīgumu, ētiskas finanšu sistēmas un tiesības izteikt savu viedokli. Pašreiz Džeisons aktīvi darbojas bioloģiskas un godīgās tirdzniecības pārtikas piegādē, atbalstot vietējo kopienu darbību. Viņš strādā kā eksperts, paplašinot izpratni par solidaritātes ekonomikas tematiem, kā arī veic pētījumus, kā palīdzēt attīstīties solidaritātes ekonomikas tīklojumiem. Džeisons Nardi savu vīzīti Baltijā sāks Igaunijā un tās otrā pusē dosies uz Latviju, lai tiktos ar vietējo kopienu pārstāvjiem. https://www.youtube.com/watch?v=LYAOOYSVoGo

Programmas saturs tiek precizēts ar ekspertu.
Dalībnieku skaits ir ierobežots

 

Šī aktivitāte tiek īstenota projekta SSEDAS: Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond (DCI-NSAED/2014/352-248) ietvaros. SSEDAS ir Eiropas Komisijas finansēts projekts ar mērķi veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas un attīstības organizāciju tīklojumu kompetenču attīstību par sociālās un solidaritātes ekonomikas lomu globālajā cīņā par nabadzības samazināšanu un ilgtspējīga dzīvesveida nodrošināšanu 46 projekta dalīborganizāciju teritorijās.
Par materiāla saturu atbild Zaļā brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.