Seminārs par dialogu ar Moldovas kolēģiem

Šogad jau trešo gadu atkārtoti esam saņēmuši atbalstu Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projektu konkursā, lai kopā biedru organizācijām – īstenotu attīstības sadarbības projektu. 2016. gada projektā turpināsim iepriekšējos gados iesākto un šogad kopā spersim lielu soli – līdzdarbosimies partnerību veidošanā Moldovā. Šī gada projekts ir “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem” (proj. Nr. ĀM/GPK-22/2016).
Projekta ietvaros 29.07.2016. Daugavpilī sadarbībā ar LPS un VARAM rīkojam semināru par DAUDZPUSĒJĀ DIALOGA LOMU LATVIJAS UN MOLDOVAS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS VEICINĀŠANĀ, kura mērķis ir informēt par Latvijas un Moldovas reģionu, vietējo pašvaldību un nevalstisko organizāciju līdzšinējo sadarbību un attīstības perspektīvām, kā arī identificēt problēmjautājumus un iespējamos risinājumus, lai veicinātu ciešākas sadarbības veidošanos starp dažāda līmeņa Latvijas un Moldovas organizācijām, kā arī noteikt priekšnosacījumus veiksmīgam nacionālajam dialogam attīstības sadarbības veicināšanai.
 
Aicinām rast iespēju piedalīties nacionālā dialoga pasākumā, daloties savā pieredzē sadarbībā ar Moldovu, sniedzot priekšlikumus priekšnosacījumiem sadarbības aktivizēšanai. Lūdzam par dalību informēt līdz š.g. 26.jūlijam, informāciju par dalībniekiem sūtot man uz e-pasta adresi: svetlana.tomsone@gmail.com, vai zvanot pa t.26691977.
 
Kā arī aicinām piedalīties tās organizācijas, kuras nākotnē ir ieinteresētas veidot sadarbību ar Moldovu!