Kultūras zīme „Latviskais mantojums”

LatvMant LOGO krasasLīdz 15. jūlijam ir atvērta pieteikšanās lauku tūrisma uzņēmējiem kultūras zīmei “Latviskais mantojums”.

Pieteikšanās anketa te: pieskirshana_latviskais_mantojums_anketa

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” tiek pasniegta tiem Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kas saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā: saimnieki apmeklētājiem rāda un stāsta, cienā ar latviskiem ēdieniem, māca amatus un prasmes, svin latviskos svētkus. Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki, u.c.). Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un darot saprotamu apmeklētājam.