Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme par veselīgu attiecību veidošanu skolā

29. aprīlī notika konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme par veselīgu attiecību veidošanu skolā, kas notika globālās nedēļas “Izglītība visiem” laikā, kurā LLF pārstāvēja N. Millere no Pierīgas Partnerības.

Darba kārtības jautājumi:

1. Skolēnu drošība izglītības iestādēs Izglītības kvalītātes dienesta (IKVD) skatījumā (Inita Juhņēviča IKVD vadītāja)

2. Cilvēks kā vērtība: veselības un drošības jautājumi mācību saturā un tonīstenošanas iespējas (Ineta Upeniece Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja)

3. Ieskats APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) – sistēmiska prevencijas un intervences programma vardarbības mazināšanai (LU, PPMF Asoc.profesore, Dr.paed. Dita Nīmante)

4. Ieskats APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) – sistēmiska prevencijas un intervences programma vardarbības mazināšanai (LU, PPMF Asoc.profesore, Dr.paed. Dita Nīmante)

 

 

Sanāksmi vadīja Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, un tajā piedalījās pārstāvji no dažādām ministrijām, pašvaldībām un citām valsts iestādēm, kā arī augstskolu eksperti, nevalstisko organizāciju un arodbiedrību pārstāvji.

Atklājot sanāksmi, Kārlis Šadurskis akcentēja, ka vardarbība ikdienā ir klātesoša dažādos līmeņos – ne tikai skolas vidē, bet arī savstarpējās attiecībās ģimenē, plašsaziņas līdzekļos – un ir nepieciešams stiprināt jau esošās pozitīvās izglītības prakses un instrumentus tās novēršanai

Svarīgākās gūtās atziņas un informācija LLF biedriem:

Sanāksmes laikā tika pievērta uzmanība tādai tēmai, kā vardarbība izglītības iestādēs ar to saistītais: drošība skolā, izglītības līmenis, skolēna psiholoģiskais stāvoklis.

Tiks prezentēta projekta ietvaros ieviestais atbalsta pozitīvai domāšanai, kura galvenais princips nevis aizliegt ko darīt, bet runāt un rādīt par to, kā pareizi darīt. Dažās skolās,nkas ieviesušas šo praksi rādīja pozitīvās izmaiņas un skolēnu mikroklimata uzlabošanās. Pamatā tas ir klases audzinātāju darbs. Speciālistu vidū tika viennozīmīgi atzinīgi novērtēta APU ieviešana arī citās skolās. Vienlaicīgi uzsvērts, ka tas radīs papildusslodzi audzinātājām, tādēļ pedagogu arodbiedrības pārstāve vēlējās zināt, vai tas būs atalgots un vai pūs papildus stundas pieliktas.

Kā VRG pārstāve varu ieteikt izmantot APU programmu un tās metodes darbam ar jauniešiem. Veicināt atbalstošu vidi, radīt piemēru, izrunājot situāciju nevis aizliegt. Tas rada pretēju efektu.

Ar videoierakstu, prezentācijām un APU programmu var iepazīties šeit – (http://www.lps.lv/lv/seminari-un- video/videoarhivs/3097-ka- noverst-vardarbibu- un- cinities-ar- tas-sekam- skola)

 

Prezentācijas un LLF pārstāves Nadīnas ziņojums:

4_2016 Vardarbības anatomija

1_Skolenu_drošiba_IKVD_2804

3_Ieskats APU ( Atbalsts pozitīvai uzvedībai) – sistēmiska prevencijas un intervences programma vardarbības mazināšanai

2_Izglītība visiem_29042016

LLF_daliba_zinojums