LEADER pieeja Igaunijā 2014-2020

Kopš 2016. gada 1. aprīļa Igaunijā 26 vietējās rīcības grupas ir uzsākušas savu stratēģiju īstenošanu, lai:

  • veicinātu reģionu attīstību;
  • izvēlētu individuālus LEADER projektus;
  • īstenotu LEADER starptautiskos sadarbības projektus.

Visu Igaunijas VRG vietējās attīstības stratēģijas tika izvēlētas 1 kārtā.

Igaunijas VRG izmanto tikai ELFLA finansējumu, zivsaimniecības VRG tiks atvērti atševišķi.

Kopējais finansējums Igaunijas lauku attīstības programmā 2014-2020 ir 90 miljoni EUR, 10% of LAP budžeta ir LEADER programmai.

Igaunijas LAP 2007-2013 LEADER ietvaros tika īstenoti 7,186 projektis, un izmantots LEADER 85,759,063 EUR.

Igaunijas vietējo rīcības grupu datubāze ar kontaktinformāciju te: http://maainfo.ee/?page=3772

Igaunijas_VRG_2016