Pavasara lauku forums 2016

MĀCĪBU SEMINĀRS VIETĒJĀM RĪCĪBAS GRUPĀM “Pavasara lauku forums 2016”

Nacionālā Botāniskā Dārza Oranžērija, Miera iela 1, Salaspils

  1. gada 20. maijs

 

SEMINĀRA NORISE:

9.30-10.00         Ierašanās, reģistrācija un rīta kafija

10.00-10.15       Semināra atklāšana. Uzrunas no Latvijas Lauku foruma un Stopiņu Salaspils partnerības, iepazīšanās un dienas norises gaita.

 

 10.15-11.45 IEPIRKUMI, TEHNSIKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN CENU APTAUJAS      

                 Iepirkumi un cenu aptaujas. Biežāk pieļautās kļūdas un neskaidrie jautājumi, tehniskās specifikācijas sastādīšana, ar piemēriem, par pārbaudēm. Iepirkuma nolikums. Praktiski padomi un nosacījumi.

                  Praktiskais darbs grupā par tehnisko specifikāciju, iepirkumiem un cenu aptaujām

                  Grupu darbu prezentācijas un diskusija

 

 11.45-13.00 PROJEKTU VĒRTĒŠANA   

Objektīvs un kvalitatīvs projektu vērtēšanas process. Vērtēšanas komisija, interešu konflikta identificēšana un risinājumi, projekta vērtēšanas procesa soļi.

                       Projektu vērtēšanas procesa praktiskie piemēri un diskusija

 13.00-14.00       Pusdienas

 

14.00-15.15 BŪVNIECĪBA         

Ziņojums un jautājumu un atbilžu sesija par jauno būvniecības regulējumu, sadarbību ar reģionālajām būvvaldēm. Termini – pārbūve, apbūve, remonts un citas aktivitātes LEADER kontekstā.

 15.15-16.00 VRG DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA

Aktuālās VRG vajadzības, problēmjautājumi un risinājumi

 

16.00-17.00       UZŅĒMĒJDARBĪBA

                        Praktisks darbs par VRG aktuālajiem uzņēmējdarbības principiem

                         Uzņēmējdarbības termini un izpratne. Saistītie uzņēmumi, viena īpašnieka uzņēmumi, naudas plūsma uzņēmējdarbībā, apgrozījuma pieaugums un riska kapitāls.

 

No 17.00   Nacionālā botāniskā dārza iepazīšana un tīklošanās par dažādiem jautājumiem. VRG un LEADER publicitāte nacionālā līmenī. VRG interešu aizstāvības aktuālie jautājumi.

2016-05_20_Darba_kartiba_Salaspils.