Lauku eksporta klubi

Lai iedrošinātu esošos un topošos reģionu uzņēmējus domāt par savas llek_2fin_LEK logoprodukcijas eksportu, “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) un “Latvijas Lauku forums” (LLF) ar Deivida Berija (David Barry) iniciatīvu un vadību jau maija sākumā visā Latvijā sāks sniegt atbalstu Lauku eksporta klubu izveidē.

Lauku eksporta kluba 2. tikšanās par tirgus izpēti, kur iekviens aicināts piedalīties:

Zemgales tikšanās – 7. jūnijā plkst. 16.00 Zemnieku cienasts, Viesu līči, Jelgavas novads, Zemgale_7.06.2016

Vidzemes tikšanās – 14. jūnijā plkst. 16.00 Kocēnos, programma drīzumā

Kurzemes tikšanās – 17. maijā plkst. 16.00 Saldū, pprogramma drīzumā

Latgales  tikšanās – 24. maijā pie Rēzeknes, programma drīzumā

 

Edgars Linde, LLKC valdes loceklis: “Eksporta klubu mērķis ir palīdzēt gūt nepieciešamās zināšanas ne vien tiem, kas jau gatavi savu produkciju eksportēt, bet arī tiem, kuri par eksportu domā tikai nākotnes formā. Šādos klubos uzņēmējam varam palīdzēt ieraudzīt viņa produkta eksporta potenciālu, izprast ceļu, kā līdz tam nonākt.”

Lauku eksporta klubu iniciatīva darbojas divos līmeņos – nacionālajā un reģionālajā. Nacionālajā līmenī tā ir vadības grupa, kurā iesaistījušies dažādu organizāciju, institūciju un uzņēmumu pārstāvji, kas brīvprātīgi strādā ciešā sadarbībā, lai kopīgi katrs savas kompetences ietvaros sniegtu atbalstu uzņēmējiem ārpus Rīgas. Reģionālajā līmenī ir izveidotas koordinatoru grupas. Tajās darbojas LLKC reģionālie pārstāvji un vietējās rīcības grupas, kā arī citi vietējās attīstības veicinātāji.

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “Ar LLKC reģionālo biroju un vietējo rīcības grupu darbinieku atbalstu Lauku eksporta klubi top visos četros Latvijas novados – Latgalē, Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē. Ikvienam uzņēmējam laukos tikšanās šajos Eksporta klubos būs lieliska iespēja uzzināt jau eksportējošu uzņēmumu pieredzi un nozares ekspertu ieteikumus.”

Eksporta klubos bez dalības maksas varēs piedalīties ikviens – mākslinieki, mājražotāji, amatnieki, lauksaimnieki, visi tie, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību, jau esoši uzņēmēji un citi interesenti. Tikšanās katrā no norises vietām paredzēta reizi mēnesī – otrdienās. Anita Seļicka, LLF izpilddirektore: “Visur un visiem katram pašam ir jābūt drosmīgam, jāmeklē sava vieta, darbības sfēra un tas, kas nepieciešams savu mērķu sasniegšanai. Spēcīgi, profesionāli un entuziasma pilni dažādu nozaru partneri, sadarbojoties Lauku eksporta klubos, dos iespēju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem saņemt daudzkārt tik ļoti nepieciešamo praktisko padomu, atbalstu, zināšanas un jaunu kontaktu bāzi.”

Pašlaik Eksporta klubu programma izstrādāta desmit mēnešiem, katrā izpētot konkrētu tēmu – kapacitātes analīze, tirgus un produkta izpēte, ceļš līdz tirgum, iespēju radīšana, pārdošanas noteikumi, likumdošana, dokumentācijas sagatavošana, finanses un apdrošināšana, darbības nodrošināšana un attīstība.

Katrā tikšanās reizē līdztekus ziņojumiem minētajās tēmās, praktiskajā eksporta un uzņēmējdarbības pieredzē dalīsies arī uzņēmēji. Gada beigās reģionālie koordinatori izvirzīs kandidātu nominācijai “Gada eksportētājs”, pretendentus izvērtēs žūrija, nosakot šī titula saņēmēju.

Lauku eksporta klubus atbalsta Lauku atbalsta dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Pārtikas veterinārais dienests, SIA “Containerships”, “Orkla Confectionery&Snacks Latvija” (Laima), “OlainFarm”, “Draugiem.lv” un citi.

Lauku Eksporta klubu ideja balstīta uz Lielbritānijas Kambrijas reģiona pieredzi, kur līdzīga principa iniciatīva dažādās krīzes situācijās, savedot kopā uzņēmējus un iedzīvotājus, palīdzēja tiem sadarboties, diskutēt un dalīties ar idejām, kā dažādot nodarbošanās veidus konkrētā teritorijā, tādējādi uzlabojot reģiona ekonomisko situāciju.

 

“Latvijas Lauku eksporta klubi” ir iniciatīva, kurā brīvprātīgi iesaistījušās privātpersonas, organizācijas, institūcijas un uzņēmumi, lai kopīgi iedrošinātu potenciālos eksportētājus un sniegtu iespēju esošajiem eksportētājiem apzināt un sasniegt jaunus tirgus.

Info_medijiem_Lauku_ekporta_klubi

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja