LEADER projektu konkusu 1. kārta

Rau, teju visa Latvija krāsās! Lieliskie, radošie un drosmīgie! Kartas,pavasaris, 2016Iesaistieties savas teritorijas attīstības veidošanā, lai kopīgi sasniegtu izvirzītos mērķus.
29 vietējās rīcības grupās ir zināmi datumi projektu pieteikumu pieņemšanai: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Aplūko karti, uzklikšņinot:

partneriibas_2016-aprilis-9