LLF februāra infolapa

LLF ziņu lapā par februārī paveikto un plānoto:
– LLF biedru kopsapulce 16. martā;
– Sadarbība ar LOSP, LLKC/VLT un Lauku ceļotāju;
– Ārvalstu ciemiņi sadarbībā ar Risinājumu darbnīcu un Kopienu iniciatīvu fondu;
– Lauku eksporta klubi;
– Igaunijas prezidentūra Eiropas LEADER tīklā;
– citas aktualitātes un paveiktais.

Lasi infolapu te: LLF-februaris, 2016