ELARD – Igaunijas prezidentūra

Eiropas LEADER tīkla kopsapulcē, kas notik Briselē 16. un 17. februārī par prezidenti tika ievēlēta Kristiina Tammets no Igaunijas. Kopsapulces galenais mērķis bija ziņot par Čehijas prezidentūras laikā sasniegto un iepazīstināt ar rīcības plānu Igaunijas prezidentūras, Čehijas un Portugāles viceprezidentūras laikā 2016.-2017. gadā:elard
3. ELARD_action plan_2016

1. ELARD_common_proposal

ELARD ir starptautiska NVO, kas strādā ar mērķi nodrošināt sabalansētu un ilgtspējīgu lauku attīstību. ELARD apvieno vairāk kā 1250 VRG no 22 valstīm. Igaunija ir biedru organizācija kopš 2011. gada.

ELARD prezidentes ziņojumu no LEADER apakšgrupas ar interesantākajām atziņām par LEADER/SVVA latviešu valodā lasiet te: Leader-sub-group-report-16.02.2016-1

Photo-3 (1)