Preiļu NVO centrs – jaunākais LLF biedrs

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” pievienojusies “Latvijas Lauku forumam”, kā biedru organizācija.nvo_logo (1)

“Preiļu NVO centrs” ir dibināts 2005. gadā un strādā, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību, radītu un atbalstītu biedru tīklu, veicinātu pieaugušo tālākizglītību un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un iesaistīšanos sociāli – ekonomiskajos procesos. Tā apvieno vairāk kā 20 biedrības, kuru darbības teritorija ir agrākā Preiļu rajona teritorija.

Preiļu NVO centrs sniedz konsultācijas juridiskos, finanšu un grāmatvedības jautājumos, organizē mācības nevalstiskajam sektoram un sniedz cita veida atbalstu un veicina sadarbību.

Biedrība „Preiļu NVO centrs” 2007. gada 12. aprīlī reģistrēta kā LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde un organizē neformālās izglītības kursus pieaugušajiem, piedāvājot 30 dažādas apmācību programmas.

Biedrības kontaktpersona ir valdes priekšsēdētājs Artis Utināns.

Vairāk par biedrību un tās aktivitātēm te: http://www.preilunvo.lv/

PNVO_b