5. Netradicionālās Latvijas Kopienu spēles Jaunpilī

5. Latvijas Kopienu spēles notika 2010. gada 9. un 10. Jūlijā Jaunpilī!

Spēļu organizētāji- partnerība “Upe 8”.

Par 5. Latvijas Kopienu spēļu uzvarētājiem kļuvas Cēsu rajona lauku partnerība!

Iepriekšējās kopienu spēles notika:

2006. gada Kopienu spēles notika Višķos (Daugavpils rajons)

2007. gada Kopienu spēles notika Riebiņos (Preiļu rajons)

2008. gada Kopienu spēles notika Gārsenē (Jēkabpils rajons)

2009. gada Kopienu spēlas notika Īslīcē (Bauskas rajons)