Biedrība “Gaujas partnerība” Dižprojektam 2015 izvirza projektu “Skārienjūtīgu ekrānu, mikro datoru un stiprinājumu piegāde”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Skārienjūtīgu ekrānu, mikro datoru un stiprinājumu piegādeGaujas_partneriba

ĪSTENOTĀJS: Ādažu novada dome, Ādažu novada muzejs

VIETA:  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Elita Pētersone

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  12.2014.-06.2015.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 8162,66  EUR , ELFLA publiskais finansējums  6071,40 EUR

PROJEKTA APRAKSTS:

Projekta mērķis: Nodrošināt muzeja, vēstures un mākslas galeriju ar atbilstošu, efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un efektivitāti. Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tika paredzēts aprīkot Ādažu muzeja vēstures un mākslas galeriju ar skārienjūtīgu monitoru, mikro datoru, kā arī stiprinājumu monitoram un mikro datoram. Projekta aktivitāte balstās uz Ādažu muzeja vēstures un mākslas galerijas infrastruktūras sakārtošanu, attīstot un pilnveidojot muzeja darbības programmas. Aprīkojuma iegāde ļauj organizēt pasākumus un izglītojošas norises, kuru organizēšanā nepieciešams multimediju aprīkojums.

Apraksts pdf formā ŠEIT.

Uzzini par citiem 2015. gada Dižprojektiem te: http://llf.partneribas.lv/archives/2382

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:

53 42 1