Vietējās Identitātes produkts Latvijā (VIP) – Labs kopienai, labs Latvijai !

Vietējās Identitātes produkts VIP ir Latvijas Lauku foruma izveidots apzīmējums, kas tiek piešķirts pārtikas produktiem, kas saistīts ar noteiktu teritoriju, kurā produkts tiek ražots, kas atbilst noteiktiem kvalitātes un garšas kritērijiem. Vietējās Identitātes produkta apzīmējumu  var iegūt ikviens uzņēmējs, kura ražojumu par savu Vietējo identitātes produktu atzinusi vietējā sabiedrība, produkts ir radīts noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā, izmantojot šajā vietā esošos resursus, atbilst kvalitātes prasībām un sniedz ieguldījumu teritorijas līdzsvarotā attīstībā. VIP idejas pamatā ir rūpes par teritorijā esošo resursu apzināšanu, to ilgtspējīgu izmantošanu, pielietojot vidi saudzējošus materiālus un procesus. Vietējās sabiedrības atbalsts caur produkta patēriņu ir kā līdzdalība produkta kvalitātes kritēriju noteikšanā un piešķiršanā, un tas rada lielāku ražotāja atbildību par produkta kvalitāti, jo tā balstīta uz tiešo kontaktu ar zināmu ražotāju un pircēju.

Pirmais Vietējās Identitātes produkts tika nosaukts 2010. gada novembrī Ķekavas novadā!

Vairāk par Vietējās Identitātes produktiem lasies šajā saitē:

VIP Latvijā