Vietējais Identitātes produkts- Lauku foruma iniciatīva Vietējo produktu popularitātes veicināšanai

Vietējās identitātes produkts ir biedrības “Latvijas Lauku forums” 2010. gada nogalē aizsākta iniciatīva ar mērķi popularizēt Vietējo produktu popularitāti gan Latvijā, gan vietā, kur vietējie produkti tiek realizēti.

Līdz šim esam realizējuši vairākas aktivitātes saistībā ar Vietējā produkta nozīmības aktualizēšanu Latvijā:

– Vietējā Identitātes produkta identificēšana Latvijas novados (2010. gada novembris- 2012. gada janvāris);

– Konferences par Vietējo Identitātes produkta lomu kopienas attīstībā organizāciju (2012. gada februāris)

– Pētījuma veikšana par vietējo produktu attīstību Aizkraukles rajona partnerībā;

– Semināru par Mājrāžošanu, Vietējo pārtiku, Vietējās pārtikas mārketingu organizēšana;

– Vietējo pārtikas produktu groza koncepta izstrāde (2013. gada maijs, jūnijs)

– Šobrīd mēs apkopojam dažādu organizāciju īstenotās labās prakses vietējā produkta atbalstam, kas tiek publicētas mājas lapā: vip.kompetences.lv

Mēs būsim ļoti priecīgi, ja arī Jūs piedalīsieties labo stāstu veidošanā.

Ja Jūs veicat aktivitātes savu vietējo produktu atbalstam, rakstiet uz e- pastu: aris.adlers@gmail.com