PRAKTISKAIS APMĀCĪBU SEMINĀRS LEADER PROJEKTU IEGULDĪJUMS VIETĒJO PRODUKTU UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ

PRAKTISKAIS APMĀCĪBU SEMINĀRS LEADER PROJEKTU IEGULDĪJUMS VIETĒJO PRODUKTU UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ Ludzas rajona partnerības teritorijā

Ludzas rajona partnerība piedāvā apmācību programmu vienai vai divām dienām.

  •  Iepazīšanās ar grupu, prezentācija “LEADER pieeja.
  • Mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstības iespējas laukos. Sociālā uzņēmējdarbība. Realizēto projektu apskate. Idejas nākamajiem LEADER projektiem. Pieredzes apmaiņa.
  • Mājražošanas un mājamatniecības attīstības iespējas laukos. Kooperācija. Radošās darbnīcas ar tēmu „Māksla”. Realizēto projektu apskate. Idejas nākamajiem LEADER projektiem. Pieredzes apmaiņa. Projekts “Senlatgaļu kukņa”.
  • Kultūras mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm, jauniešu piesaiste novadpētniecībai. Problēmas un risinājumi.
  • Tūrisma attīstības iespējas piesaistot mājražotājus un amatniekus, degustāciju zāļu izveide laukos . Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas- Problēmas un risinājumi. Realizēto projektu apskate. Idejas nākamajiem LEADER projektiem. Pieredzes apmaiņa.

Vairāk informācijas – detalizēta programma ar aprakstiem, foto un kontaktinformācija pielikumā. Piedavajums_Ludza_4novadi