Biedrība “Aronas pīlādzis” – LLF asociētais biedrs

2015. gada novembrī “Latvijas Lauku foruma” padome apstiprināja biedrības “Aronas pīlādzis” iesniegumu kļūt par asociētajiem biedriem. “Aronas pīlādzis” ir dibināts 2009.gadā ar mērķi veidot labvēlīgu vidi un attieksmi pilsoniskās sabiedrības aktivitātei un visu paaudžu sadarbībai atbilstoši vecumam, interesēm un vajadzībām.

Biedrība ir īstenojusi daudzus porjektus – ar Sorosa fonda – Latvija  atbalstu ir realizēti vairāki projekti: “Ģimenes skola” pirmsskolas bērniem un viņu ģimenēm, “Satiec savu kaimiņu” Aronas pagastā pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, “Kusas našķis” uzņēmējdarbības veicināšanai, Madonas novada projekts jauniešiem “Veloekspedīcija Izaicinājums 2014” un “Trīs soļi 2015”, kā arī citi projekti.

Biedrība “Aronas pīlādzis” piedalījās Grundtvig programmas pieaugušajiem starptautiskajā mācību partnerībā  “Bilžu balsis” (Voices in pictures) sadarbībā ar Vāciju, Poliju, Spāniju, Franciju un Velsu. Viena no projekta tēmām bija “Aronas pagasta skatupunkti”. Kusas novadā ir apzinātas vairāk kā 20 īpašas vietas, izveidoti 2 maršruti pa pagastu un tiek strādāts pie norādēm un informatīvās plāksnes.