Vecāko klašu otrās kārtas darbi

Rubas speciālās internātpamatskolas 8.klase

Siguldas pilsētas vidusskolas 8.a klase

Priekules vidusskolas 12.a klase

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klase

Valkas ģimnāzijas 7.a klase

Palsmanes pamatskolas 7.klase

Mazsalacas vidusskolas 9.klase

Malienas pamatskolas 8.klase