LAUKU TŪRISMA SPĒKS

Oktobra izskaņā pulcējāmies Mežotnes pilī uz gada noslēguma konferenci „Lauku tūrisma spēks: uzņēmēju, pašvaldību un vietējās kopienas sadarbība”. Tās mērķis bija stiprināt lauku tūrisma uzņēmēju, vietējo rīcības grupu, pašvaldību un skolu sadarbību, lai veicinātu lauku tūrisma, lauku uzņēmējdarbības attīstību kā būtisku vietējās kopienas sadaļu.  Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm lauku tūrismā, kā arī rosinātas diskusijas par uzņēmēju un vietējo kopienu sadarbības ieguvumiem, izzināti praktiski padomi un rīki darbam ar skolu jauniešiem kā lauku tūrisma mērķauditoriju un izzinātas resursu piesaistes iespējas. Konference tika organizēta sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs”, ar atbalstu no Tūrisma attīstības valsts aģentūras, SIA “Bauskas alus”, Bauskas kultūras centra un AS „Latvijas valsts meži”.