Praktiskais mācību seminārs: LEADER projektu ieguldījums teritorijas attīstībā Liepājas rajona partnerības teritorijā

Divas dažādas programmas divu dienu mācību semināriem.

1. seminārs
Durbes novads: Durbes ezera apsaimniekošana. Sabiedriskās vides pārvaldes „Durbe” sadarbība ar pašvaldību;
Uzņēmējdarbības attīstība no mājražotāja uz SIA „EVI&JO”.

Grobiņas novads: Aktīva dzīvesveida popularizēšana biedrībā „Jura Staļļi”;
Praktiska projektu apskate Grobiņas pilsētā;
Jauniešu aktīva iesaistīšanās dzīves kvalitātes uzlabošanā iedzīvotājiem un tūrisma virzība Grobiņas novadā;
Kazas siera pārstrāde mājas apstākļos;

Pāvilostas novads: Biedrību aktīva līdzdalība Pāvilostas novada attīstībā;
Praktiska projektu apskate Pāvilostas pilsētā.

Aizputes novads: Piedāvājumi brīvā laika pavadīšanai Cīravas pagastā;
Aizputes pilsēta—atbalsts jauniešu aktivitātēm un vietējā produkta popularizēšanai;
Biedrība „Kodols” – Kazdangas pagasta iedzīvotāju apvienība kopīgu projektu īstenošanā.

2. seminārs
Vaiņodes novads: Biedrību līdzdalība vietējo iedzīvotāju iesaistīšanā.

Priekules novads: Aktīvās atpūtas iespējas Priekules novadā;
Biedrība „ROB-LANKA;
Vietējās pašvaldības sadarbība ar Latvijas mežiem un biedrību;

Rucavas novads: Ciems pie jūras—aktīvās atpūtas un tūrisma centrs Rucavas novadā. Biedrību sadarbība ar pašvaldību un uzņēmējiem;
Latvijas Brīvdabas muzeja filiāle „Vītolnieki”;
Rucavas tradīciju klubs „Zvanītāji”;

Nīcas novads: Nīcas novads—iespēja aktīvai jauniešu līdzdalībai”;
SIA Ervils—tūrisma pakalpojuma dažādošana;
Jauniešu aktīva iesaistīšanās dzīves kvalitātes uzlabošanā iedzīvotājiem un tūrisma virzība Grobiņas novadā;
Durbes ezera istaba—izglītojošs centrs iedzīvotājiem un tūristiem.

PILNA SEMINĀRU PROGRAMMA UN APRAKSTI PIELIKUMĀ.

 

Kontaktinformācija: Liepājas rajona partnerība—Inita Ate t. + 371 26595623 ; inita.a@inbox.lv

Liepājas rajona partnerība – LEADER projekti Vaiņodes, Rucavas un Nīcas novadi
Liepājas rajona partnerība – LEADER projekti Durbes, Grobiņas, Pāvilostas un Aizputes novadi