Skolēnu konkurss- LAIKS LAUKIEM 2015!

No 2015.gada 17. septembra līdz 30. oktobrim norisinās konkurss „Laiks laukiem 2015!”, kurā aicinām 1. -12. klašu skolēnus aktīvi izzināt un pastāstīt citiem, kas notiek mūsdienīgos laukos.Balva saturiski atbilstošāko un radošāko darbu autoriem ir ekskursija visai klasei 500 EUR vērtībā.

Konkursa „Laiks laukiem 2015!” mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par dzīves un nodarbinātības iespējām 21. gadsimta laukos, kā arī veicināt uzņēmējdarbības un lauku tūrisma popularizēšanu jauniešu vidū, tādejādi veicinot skolēnu izpratni un interesi par mūsdienīgas dzīves veidošanu un uzņēmējdarbības iespējām laukos, kā arī par tradicionālām kultūrvēsturiskām lauku dzīves vērtībām. 

Plašāka informācija par konkursu, aicinājuma video un nolikums pieejams šeit: www.laikslaukiem.lv

 

Konkursu īsteno biedrība “Latvijas Lauku forums” un biedrība “Media Gids”.

Finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

Informatīvi atbalsta asociācija Lauku ceļotājs.