Zināmi parlamenta vadītāji- Aija Tūna un Valdis Kudiņš!

Zināmi parlamenta vadītāji- Aija Tūna un Valdis Kudiņš!

Ieskaties un uzzini, kas ir šie cilvēki, ko viņi domā par Lauku kopienu parlamentu un tā ideju. 

               

Aija Tūna ir projektu vadītāja, lektore, procesu veicinātāja, konsultante, mācību materiālu autore un publiciste, un strādā gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs. Vairāk nekā 20 gadu laikā pabijusi visdažādākajās Latvijas vietās, iepazīstinot ar bērnu centrētu pedagoģiju programmas „Soli pa solim” ietvaros. Programmas mērķis ir veicināt kritiskās domāšanas apguvi, pilsonisko izglītību un līdzdalību, iekļaujošu izglītību un mūžizglītību. Kopš 2009. gada darbojas Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros, kur sekmē skolas kā kopienas resursa attīstībai. Ar daudzām organizācijām un cilvēkiem Aijai izveidojušās ne vien produktīvas un patīkamas profesionālas, bet arī sirsnīgas un ilglaicīgas personiskās attiecības.  Valdis Kudiņš dzimis un trešdaļu sava līdzšinējā mūža vadījis Preiļos, un tagad aktīvi kustās pa Latviju, ik pa brīdim arī pa Eiropu. Valda profesionāla darbība vienmēr ir bijusi saistīta ar darbošanos NVO laukā, lai gan nav bijis svešs darbs arī valsts pārvaldē, pašvaldībās un akadēmiskajā vidē. Valda NVO stāsts ir sācies kā vides aizsardzības aktīvistam, tomēr darbs ar cilvēkiem, ir pamudinājis vairāk darboties ar kopienu attīstības jautājumiem, īpaši laukos. Valdim ir bijusi lieliska iespēja aktīvi darboties LEADER pieejas ieviešanā Latvijā un arī šobrīd Valdi interesē tas, kā mēs Latvijā spēsim attīstīt šo pieeju, izmantojot plaši piedāvātās ES iespējas.
 
 
Ko Tev nozīmē piedalīties 2. Latvijas Lauku kopienu parlamentā? 
 
AIJA: Lauku kopienu parlaments ir iespēja sanākt kopā un parādīt un pierādīt vispirms jau sev pašiem, ka Latvija nav maza, ka Latvija nav tikai Rīga, ka Latvijas vērtība nav tikai vēstures un kultūras mantojums un dabas resursi, bet cilvēki un viņu enerģija, radošums un dažādība, kas atrodas aiz katra ceļa ieloka, katrā kopienā. 
 
VALDIS: Piedalīties kopienu parlamentā tie ir svētki un vienlaicīgi arī nosakņošanās uz darbošanos. Tā ir atkalredzēšanās ar tiem cilvēkiem, ar kuriem ikdienā nenākas tik bieži sastapties vai arī bieži komunicēt elektroniski, bet ne klātienē. Tomēr vislielākā nozīme dalībai kopienu parlamentā ir iespēja klātienes dialogam ar kopienu ļaudīm un politiku veidotājiem.
 
Pilnu interviju ar AIJU un VALDI lasi ŠEIT: http://www.laukuforums.lv/

Ko Tev nozīmē parlamenta vadīšana?

AIJA: Iespēju vadīt Lauku kopienu parlamenta darbu uztveru kā milzu pagodinājumu un uzticības kredītu. Cilvēki saka, ka man izdodas iedrošināt, spēcināt un salikt akcentus, lai viņi paši ieraudzītu to, ko jau spēj un dara un varētu mērķtiecīgām un pārliecinošāk iet tālāk. Tad nu kopā veidosim atklātu, konstruktīvu un pozitīvu sarunu, lai no atsevišķām labo darbu un pieredzes pērlītēm, kas izkaisītas pa visu Latviju, liktu kopā skaistu musturu, nebaidoties atzīt, ka vietām iemetušies mezgli vai saziņas diedziņi satrūkuši, un atrodot sevi un savas iespējas ne šauri lokālā, bet plašā kustīgās digitālās pasaules kontekstā. 

VALDIS: Šis būs 2. Latvijas Lauku kopienu parlaments, tātad vajadzība atskatīties uz paveikto un ieskicēt turpmākās aktivitātes, kas veicina Latvijas lauku kopienu ilgtspēju. Prieks, ka šis parlaments iegūst arī starptautiskus apmērus, ko varam piemērot vietējam līmenim kā arī vietējo līmeni pacelt starptautiskos horizontos. Un vadīt šādu dialogu ir milzīgs gandarījums un vienlīdz arī izaicinājums, jo jāveido vide, kurā katrs var tikt saklausīts un uzklausīts, kurā valda neformāla gaisotne, kurā ir rezultāts – darbības plāns nākamajiem diviem gadiem.

 

Kāpēc, Tavuprāt, citiem būtu jāpiedalās?

AIJA: Ja tev ir kas stāstām un rādāms, ja tev ir kas jautājams un apspriežams, ja tev nepieciešama pleca sajūta vai ja prieks par to, kas izdevies iet pāri malās un prasās pasaulē, tad Lauku kopienu parlaments ir īstā vieta. Tā būs iespēja noprecizēt savu atbildību, apliecināt savu varēšanu un demonstrēt spēcīgus argumentus, lai veidotu kopīgu izpratni par to, kas un kā, bet galvenais – kāpēc jādara, lai ikviena Latvijas vieta ir cilvēka, kopienas un valsts attīstības centrs. 

VALDIS: Man šķiet, ka pārāk bieži nerodas iespēja būt vienkopus ar līdzīgi domājošiem un dalīties savās pieredzēs, diskutēt ar politiku veidotājiem un iegūt arī pieredzi no citām valstīm – un to visu izdarīt trīs dienās. Un pats svarīgākais – tas viss dod ierosmi, spēku un virzību arī tālākām darbībām katram savā vietā – kopējā lietā 🙂

 

Kā Tu dzīvo, strādā un viesojies laukos? 

AIJA: Kaut gan (vai tieši tāpēc, ka) personīgajā dzīvē man nekad nav bijuši „īsti lauki”, Latvijas lauki mani iedvesmo un pret laukiem un lauku ļaudīm izjūtu dziļu cieņu un pietāti. Mana profesionālā darbība, allaž cieši saistījusies ar laukiem, gan iepazīstot spēcīgos un sirds gudros lauku ļaudis etnogrāfisko ekspedīciju laikā, gan strādājot ciešā komandā ar pedagogiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, jauniešiem un citiem dažādu izglītības un kopienu attīstības projektu ietvaros. Apbrīnoju šo cilvēku izdomu, sirsnību, neatlaidību, praktiskumu un romantiskumu vienlaikus. Gan lauku kopienas, gan mazpilsētas ar savu neatkārtojamo šarmu ir īsti laba vieta personības attīstībai un sociālo tīklu veidošanai, turklāt 21. gadsimts ar tehnoloģijām ļauj darīt lielas lietas arī dzīvojot ģimenei un indivīdam draudzīgā vidē. Atliek vien apzināties visu to, kas Latvijas laukos un mazpilsētās jau ir, un vēl aktīvāk iezīmēt sevi pasaules kartē.

VALDIS: Šobrīd es laukos nedzīvoju, bet diezgan daudz laukos strādāju un noteikti arī viesojos. Un katra diena, kas ir vadīta kādā no Latvijas ciemiem un mazpilsētām, ir piepildīta. Piepildīta ar gaišiem un stipriem stāstiem par izvēli būt un izvēli darīt. Dažkārt arī ir stāsti par izvēli aizmukt un izvēli nedarīt, bet visu nosaka skatupunkts un vēlme saskatīt un darīt to, ko vēlies.

 

Kādas ir tavas trīs spilgtākās sajūtas un asociācijas ar pirmo lauku kopienu parlamentu 2013. gadā?

AIJA: Enerģija un košums, bet vēl arī grūtības iziet no savas komforta zonas un cerība, ka atradīsies „kāds”, kurš piepildīs visu saplānoto. 

VALDIS: Gaišums cilvēkos, runās, notikumos. Iespēja paskatīties uz lietām no virtuves skatupunkta. Koordinēta ļaušanās nezināmajam rezultātam, un ticība, ka rezultāts būs.

 

Ko Tu novēli parlamenta dalībniekiem? 

AIJA: Mīļie, tas, ko vēlaties un ko saplānosiet, būs jāpaveic pašiem. Un tā ir labā ziņa! Tāpēc, sapņojot par zvaigznēm, meklējiet pamatu, uz kura balstīties, pirmo soli turpmākajā ceļā sperot! 

VALDIS: Pirms došanās uz 2.Latvijas Lauku kopienu parlamentu, aicinu rūpīgi sapakot savu ceļasomu, un ielikt tajā pietiekamu daudzumu savas kopienas stāstu un piemēru, kas var pamudināt citus uz aktīvu rīcību. Ņemt līdzi atvērtību un vēlēšanos dalīties un uzņemt. Uzņemt jaunu informāciju, jaunas pieredzes, jaunus iespaidus.

 

 

Biedrība “Latvijas Lauku forums” ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Lauku kopienu parlamenta „Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos” organizēšana” īstenošanu, 

projekta līguma Nr.2014.LV/PR/03/04. Projektu finansē Latvijas Valsts.