Lauku kopienu nedēļa 2015

Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopāsanākšanu un pieredzes apmaiņu Latvijas Lauku kopienas nedēļas ietvaros, kā arī lai sekmētu 2. Latvijas Lauku kopiena parlamenta darba rezultāta – rezolūcijas – izpratni un tā reālu izmantošanu ikdienā, “Latvijas Lauku forums” aicina piedalīties 3. Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijā “Sadarbība kā ilgstpējīgas izaugsmes pamats”, kas risināsies no 12. līdz 16. oktobrim piecās Latvijas vietās – Druvienā, Izvaltā, Staicelē, Jaunaucē un Ancē. 

Reģistrējies līdz 7. oktobrim ŠEIT:  http://ej.uz/fn84

Diskusiju laikā iepazīsimies un mācīsimies, stiprināsim esošās un meklēsim jaunas sadarbības iespējas lauku mazo nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības starpā, lai sekmētu pēc iespējas pilnīgu savas kopienas un reģiona potenciāla izmantošanu un ilgspējīgu attīstību. 


Darba kārtībā:

§  praktiskā pieredze – vizīte, iepazīstot vietējās iniciatīvas (precīzs plāns pie katras kopienu dienas darba kārtības);

§  „1 + 1 nav 2, bet 11” jeb sadarbības matemātika – kā atrast sadarbības partnerus no citiem sektoriem (uzņēmējiem, pašvaldības, skolām, NVO, iedzīvotājiem), izzināt atbilstošāko sadarbības modeli un kā īstenot sadarbību, lai sasniegtu vēlamos mērķus;

§  2015.-2020. gada periodā pieejamie finanšu resursi un iespējas, tālākās aktivitātes un sadarbību veicinošas vides priekšnosacījumi;

   §  diskusijas par veiksmīgo un pamācošo pieredzi, kas apvienotas ar siltu ēdienu un dzērienu pauzēm. 

 

Pirmdiena, 12. oktobris, plkst. 12.00 -16.00 – Druviena, Gulbenes novads.

Otrdiena, 13. oktobris, plkst. 12.00 -16.00 – Izvalta, Krāslavas novads.

Trešdiena, 14. oktobris, plkst. 12.00 -16.00 – Staicele, Alojas novads.

Ceturtdiena, 15. oktobris, plkst. 14.00 -18.00 – Jaunauce, Saldus novads.

Piektdiena, 16. oktobris, plkst. 10.00 -14.00 – Ance, Ventspils novads. 


Reģistrējies līdz 7. oktobrim ŠEIT:  http://ej.uz/fn84


Papildus informācijai par Latvijas Lauku Kopienu nedēļu:

+371 28855427; laukuforums@gmail.com

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.