Biedrība “Kurmenes viļņi”

Biedrība dibināta 2010. gadā un aktīvi darbojas Kurmenē, Vecumnieku novadā.
„Kurmenes viļņi” mērķis ir veicināt un attīstīt Kurmenes pagasta iedzīvotāju pašiniciatīvu, veidojot pagasta kultūras un sociālo vidi, kā arī meklējot jaunus risinājumus uzņēmējdarbības attīstībai – jaunu darba vietu radīšanai, individuālai darbībai.

Biedrības mērķi:

•    caur mūžizglītību veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos;
•    veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgaā darba un bērnu un jauniešu izglītības kā tās neatņemamu sastāvdaļu, attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā;veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību;
•    veicināt kopienas attīstībuveicināt sociālo pakalpojumu pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām, neatkarīgi no dzīves vietas un mantiskā stāvokļa;
•    sniegt sociālos paklpojumus;organizēt pasākumus bērniem;
•    veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;
•    organizēt jauniešu neformālās izglītības pasākumus;
•    veicināt senioru iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;
•    popularizēt un veicināt brīvprātīgo darbu sabiedrībā;organizēt sporta pasākumus;
•    veicināt aktīva dzīvesveida popularizēšanu.

 

Vairāk par biedrību:
iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” mājas lapā: http://parmainuskolas.lv/category/zemgale/kurmene/
biedrības lapā draugiem.lv – http://www.draugiem.lv/kurmenesvilni/

Kontakti:
kristine.jansone@inbox.lv

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild biedrība „Latvijas Lauku forums”.
Aktivitāte ir projekta „Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā” (Nr. 2012.EEZ/DAP.MAC/098/1/NAC/012) pasākums.

Biedrība “Kurmenes viļņi”