Biedrība “Attīstībai”

Biedrība savu aktīvo darbību ir uzsākusi 2011. gada 15. martā un darbojas Krāslavas novada, Izvaltas pagastā.
No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs – attīstot organizāciju, pilnveidot savu kopienu, izglītojot sabiedrību, paaugstinot tās labklājību un veicinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību novadā.

Biedrības moto  – Dalīšanās.
No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs – attīstot organizāciju, pilnveidot savu kopienu. Dalīšanās vienam ar otru ir svarīgs pamatkritērijs dzīves kvalitātes celšanā.
„Attīstībai” darbības mērķis – labāka dzīve laukos!

Biedrības attīstības stratēģija ir virzīta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. Vietējo iedzīvotāju vēlmes saistās ar labklājību, drošību sev un saviem tuvākajiem, veselību un nodrošinātām vecumdienām, ar tīru ekoloģisko vidi, iespēju mācīties, sadarboties un radoši pilnveidoties.
Sabiedrības izglītošana, tās labklājības paaugstināšana un  teritorijas ilgtspējīgas attīstības veicināšana novadā, tieši ietekmē katra indivīda labklājību.
 

   

Gandrīz aiz katra lielāka  vai mazāka mēroga pasākuma, iniciatīvas ir ieguldīts brīvprātīgais  darbs, kas ne vienmēr sabiedrības acīs tiek pienācīgi novērtēts. Lepojamies ar – mūsu Cilvēkiem, viņu aktīvo darbību, kas vērsta uz to, lai mūsu pašu, mūsu Izvaltas, Krāslavas un mūsu valsts ikdiena kļūtu labāka.

Biedrībai ir izveidojusies lieliska sadarbība ar  Izvaltas kopienas iedzīvotājiem/brīvprātīgā darba veicējiem, Izvaltas pamatskolu, Izvaltas pagasta padomi, Krāslavas novada domi, Krāslavas Valsts ģimnāziju. Izglītības attīsītbas centru, Sorosa Fondu – Latvija, Bilselm Bilgisayar Sistemleri ve Yabanki Dil Egitim Merkezi (Turcijā).

   

Biedrība paveikusi daudzus lieliskus darbus, aktivitātes un projektus!
2014.gads
•    Projekts „AUDZ un DARI labākas lietas”, kura ietvaros organizēta apmācība pilsoniskajā līdzdalībā (apmācīti 26 dalībnieki), juridiskajos jautājumos (apmācīti 11 dalībnieki), grāmatvedības jautājumos (apmācīti 16 dalībnieki).
Izstrādāts Informatīvs dokuments par iedzīvotāju dzīves kvalitāti Izvaltas pagastā. Iespiestie dokumenti ir pieejami 3 novada bibliotēkās un pašvaldībās (Izvaltā, Kombuļos, Krāslavā) un biedrībā “ATTĪSTĪBAI”.
Veikti kapacitātes stiprināšanas pasākumi – 10 brīvprātīgo darba līgumi un 2 jauni biedrības biedri, kā arī izveidota sadarbība ar Latvijas Lauku Forumu.
Biedrības darbības ilgtspējas nodrošināšanai īstenoti 4 projektu pieteikumi.
•    Projekts ”Soli talāk-2”, kura ietvaros noorganizētas zemleddus makšķerēšanas sacensības „Izvalta 2014”, pludmales volejbola sacensības „Izvalta 2014” un nūjošanas un āķošanas nodarbības.
•    Projekts „Kopā ar un par bērniem”, kura ievaros noorganizēta mācību ekskursija – Mācības neikdienišķõs apstākļos bērniem. Aktivitāte – Ielu māksla. Mākslinieks no Francijas darbojas ar bērniem, autoostas apgleznosana, vides sakartošana. Ciltskoka pētīšana „Saknis” arlektoriem  no Vācijas un Krievijas.
Talka baznīcas darzā (Līderis pieaugušais, dalībnieki bērni). Paaudžu sadarbība.
•    Projekts „Izvaltas kapu vārtu atjaunošana”, kura ievaros veikta vides labiekartošana.  Īstenojot projektu, tika veicināta pilsoniskā līdzdalība, popularizēts brīvprātīgais darbs, uzskatāmi parādīts, ko var paveikt paši iedzīvotāji, uzņemoties atbildību par savas dzīves vides uzlabošanu un sadarbojoties savā starpā. Darbus sekmēja veiksmīga sadarbība starp Izvaltas pagasta pārvaldi, biedrību “ATTĪSTĪBAI” un brīvprātīgā darba veicējiem
•    Projekts „Netradicionālās sporta spēles „Kopā jautrāk!”” Sporta spēles bērniem un jauniešiem – saturīga brīvā laika pavadīšanas organizēšana.

2013.gads
Projekts „AUDZ un DARI labakas lietas”. I Forums (60 dalībnieki), iedzīvotāju anketēšana un veikts aptaujas izvērtējums/kopsavilkums. Biedrības darbības ilgtspējas nodrošināšanai īstenoti 4 projektu pieteikumi.
Projekts „Padod, es celšu!” Talka Sargavas ezera pludmalē, pludmales volejbola sacensības „Izvalta 2013”.
Projekts „Izaugsme – attīstībai” Labās prakses pārņemšana no biedrības „Nākotne”.
Projekts „Our Tourism is our Common History” – 5 valstu partnerība (Turcija, Lietuva, Latvija, Polija, Rumānija). 6 biedru nedēļas apmācības Turcijā, tūrisma jomā.
Projekts „BLPI izveide Izvaltā”. Saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšana Izvaltas ciemata bērniem un jauniešiem, izveidojot brīvā laika pavadīšanas istabu (BLPI).
Projekts „ACTI Izvaltā”. Apbedīšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide. Izveidota Atvadu ceremoniju telpa Izvaltā, lai sniegtu atbalstu smagos dzīves brīžos, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Projekts „Vasaras zaļā akadēmija”. Divu dienu nometne videi draudzīgiem 20 jauniešiem no Izvaltas un Krāslavas.

2012./2013.gads
Projekts „Soli tālāk!”. Izvaltas kopienas attīstība, atbalstot iedzīvotāju pašiniciatīvu un līdzdalību, sociālo pakalpojumu uzlabošanu, daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību, uzņēmējdarbības attīstību un jaunu resursu veidošanu.
Galvenās īstenotās aktivitātes:                          
  •    „Folkloras skoliņa mazajiem”
•    „Teātris skolēniem/jauniešiem”
•    „Rokdarbu lāde” (šūšana/adīšana)
•    „Šahs 10+ līdz 60+”
•    „Stils & mēs” (manikīrs)
•    „Rotaslietas FIMO tehnikā”
•    „Kokapstrāde” (I-vīriešiem, II-sievietēm)
•    „Lietu pārvērtības”
•    „Maskas”
•    „Koka rotaļlietas”
•    „Paaudžu mantojums”
•    „Fotogrāfijas apstrāde”
•    „Senjori 65+ līdz 90+”
•    „Angļu valoda mazajiem”
 
Pasākumi:
 •    Meteņi mazajiem
•    Šaha turnīrs
•    Zemledus makšķerēšanas sacensības „Izvalta 2013”
•    Lekcija – Stils&mēs (manikīrs)
•    Fotostudijas seminārs
•    Seminārs „Uzņēmējdarbība iesācējiem ”
•    Jauniešu apaļā galda diskusija
•    Pludmales svētki „Izvalta 2013”
•    Pasākums novada skolu audzēkņiem Miķeļdienas Umurkumurs
•    Senioru ekskursija uz Daugavpils Teātri
•    Grāmatu svētki
 

2011.gads
Projekts „Laipiņa Izvaltiešiem”
Seši brīvprātīgā darba veicēji izveidoja laipiņu pāri Sargavas upei Izvaltā.
2009./2010.gads
Projekts „Pilnvērtīgu dzīvi visiem!”

Vairāk par biedrības „Attīstībai” darbību: www.attistibai.blogspot.com
Kontakti: ingaleikuma@inbox.lv

Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par saturu atbild Latvijas Lauku forums. Aktivitāte veikta projekta „Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā” (Nr. 2012.EEZ/DAP.MAC/098/1/NAC/012)

 

Biedrība “Attīstībai”