Biedrība “Viduslatgales pārnovadu fonds”

Viduslatgales pārnovadu fonds ir pirmais kopienas fonds Latgalē, kas darbojas Aglonas, Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu novados. Fonda mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē.

Fonds ir dibināts 2013. gada maijā, to dibināja 25 vietējie ļaudis – uzņēmēji, pašvaldību darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, izglītības darbinieki u.c.

Ar fonda nozīmīgajām aktivitātēm var iepazīties viņu lapā: http://www.draugiem.lv/vlpf/
Kontakti:
vlpf@inbox.lv

Biedrība “Viduslatgales pārnovadu fonds”