Socialā uzņēmējdarbība

Sociālā uzņēmējdarbība jau vairāku gadu garumā ir aktuāls temats kā nevalstiskā sekotora, tā arī uzņēmēju, pašvaldību un sociālo jautājumu speciālistiem. Procesi saistībā ar sociālās uzņēmējdarības tiesisko un juridisko regulējumu, Latvijas un ārvalstu pieredzes un dažādi ieteikumi gan politikas veidotājiem, gan sabiedrībai un potenciālajiem sociālajiem uzņēmējiem ir pieejama dažādu organizāciju un institūciju skatījumā, aicinām arī jūs sekot līdzi norisēm.

MĀJAS LAPAS PAR SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU

Par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, stāsti par sociālajiem uzņēmējiem, pētījumi, kā arī plašs apkopojums par sociālo uzņēmējdarbību dažādās valstīs. Sabiedriskās politikas centra “Providus” veidotā mājas lapa – http://www.socialauznemejdarbiba.lv/

Vērtīgs materiāls „Pirmie soļi sociālajā biznesā”, kas  īsi un kodolīgi apraksta pamatlietas, kas būtu jāzina ikvienam, kurš nolēmis veidot sociālo uzņēmumu, arī analītiskais apskats „Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labas prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām” (atrodami sadaļā bibliotēka), kā arī citi materiāli un aktualitātes – Sociālās inovācijas centra veidotajā mājas lapā http://socialinnovation.lv/LV/

Dažādas nevalstiskās organizācijas un iniciatīvas izstrādājušas materiālus par sociālo uzņēmējdarbību, sniedzot vispārīgu ieskatu par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, gan sniedzot Eiropas un pasaules kontekstu, kā arī prakses stāstus no Latvijas un ārvalstīm:
–     Biedrība “Es redzu” – Sociālā uzņēmējdarbība – teorija, pieredze, prakse http://www.esredzu.lv/jaunumi/sociala-uznemejdarbiba-teorija-pieredze-prakse/
–    NVO TV diskusija par Sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, sarunā ar sociālās uzņēmējdarbības projekta HOPP līdzautori Madara Makare un sociāli atbildīgā uzņēmuma – Wooly world idejas autori Madara More https://www.youtube.com/watch?v=s-5DEjt9OZ8
–    Raidījumi un sižeti par sociālo uzņēmējdarbību – https://www.lsm.lv/lv/temas/sociala-uznjemejdarbiiba/

MATERIĀLI

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pētījums – ES pilotprojekts “Sociālo uzņēmumu identificēšanai un to ietekmes izvērtēšanai Latvijā”, kurā vērtēts, kāds varētu būt sociālās izņēmējdarbības pienesums tautsaimniecībai, apkopojums par dažādu valstu tiesisko regulējumu sociālās uzņēmējdarbības jomā. Kopsavilkums http://www.chamber.lv/doc_images/SOC_UZN_buklets.pdf, pētījums http://www.chamber.lv/doc_images/domnica2013/su_konference_5062014/petijums_su_vienota_izpetes_metodologija_2013.pdf

Biedrības „Sabiedriskās politikas centrs „Providus”” 2012. gadā sagatavotais pētījums „Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējsdarbību”. Pētijumā analizēta sociālās uzņēmējdarbības attīstība pasaulē, kā arī veikta ārvalstu pieredzes analīze vienpadsmit valstīs, analizējot tiesisko un faktisko situāciju Latvijā. Pētījuma ietvaros izveidots sociālās uzņēmējdarbības prakses vērtējums un izstrādāti ieteikumi sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā. http://providus.lv/article_files/2265/original/SU_gala_9nov.pdf?1352889758

Sociālās inovācijas centra sagatavotais materiāls „Pirmie soļi sociālajā biznesā”, kurā ietverta informācija, ko nozīmē būt par sociālo uzņēmēju, kādi ir iespējamie izaicinājumi un kādas ir finansējuma iespējas, kā arī informācija par informatīvās, tiesiskās un izglītojošās atbalsta jomas. Materiālā ietverti arī veiksmes piemēri no Latvijas. http://95.85.8.142/wp-content/uploads/2014/01/Pirmie_soli_socialaja_biznesaa_RLukjanska_2013.pdf

2013. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē izstrādātais Lāsmas Dobeles doktora darbs „Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā”. http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/entrepreneurship/LasmaDobele_promoc_d_kopsavilkums_2014_LLU_ESAF.pdf

2014.gada 30.oktobra Ministru kabineta rīkojums par koncepciju “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”. Koncepcijas mērķu sasniegšanai analizēti divi risinājuma varianti, iespējamās problēmas, riski un pozitīvie faktori: http://m.likumi.lv/doc.php?id=269885

Baltic InterRegional Development Hub analītisks apskats „Sociālā inovācija un uzņēmējdarbība ES” par sociālās inovācijas aizsākumu un skaidrojumu, sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu piemēri, ES Nodarbinātības un Sociālās inovācijas programmas apraksts un cita informācija http://www.birdhub.eu/lv/content/soci%C4%81l%C4%81-inov%C4%81cija-un-uz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABba-es-anal%C4%ABtisks-apskats

PASĀKUMI

Sociālās uzņēmējdarbības forums – jau kopš 2009. gada katru gadu  Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS (iepriekš – Sorosa fonds – Latvija)  rīko Sociālās uzņēmējdarbības forumu Rīgā. Forums ir kļuvis par gada notikumu un tikšanās platformu sociālajiem uzņēmējiem un visiem tiem, kas vēlas ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību panākt būtisku sociālo ietekmi sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
Materiāli no pēdējo gadu forumiem – diskusiju, ārzemju un Latvijas ekspertu un praktiķu uzrunas un diskusiju video un prezentācijas pieejamas mājas lapā: www.sefriga.lv

PIEREDZES STĀSTI – sociālie uzņēmumi

„Otrā elpa” – http://www.la.lv/labdariba-var-but-ari-ka-sociala-uznemejdarbiba-2/
Paklāju darbnīca „Lude” http://www.lude.lv/?section=about
Trīsriteļu darbnīca „Hopp” http://www.hopp.lv/
Modes preču ražotne – http://mammu.lv/about/
Droošības poga – http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/dro%C5%A1%C4%ABbas-poga/dro%C5%A1%C4%ABbas-poga
Krūzes „Juhū”  – http://www.juuhuu.co/lv

Palidzi.lv – http://www.socialaisuznemums.lv/
Vilnas rotaļlietas – http://www.woolyworld.lv/

Par aktuālo SU SOCIĀLAJOS TĪKLOS
Facebook.com – https://www.facebook.com/pages/Soci%C4%81l%C4%81-uz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABba/355232147952411
Draugiem.lv – http://www.draugiem.lv/socialauznemejdarbiba/


Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild biedrība „Latvijas Lauku forums”. Aktivitāte ir projekta „NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī” pasākums un to finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts, administrē Sabiedrības integrācijas fonds.  

www.sif.lv      www.eeagrants.lv       www.eeagrants.org