PREPARE: partnerība Eiropas laukiem

PREPARE ir sadarbība, programma un tīkls. PREPARE ir Eiropas un vietējā mēroga nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Sadarbības tīkls tika izveidots 1999. gadā. Tīklā tiek īstenota programma, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un veicinātu daudznacionālu sadarbību un pieredzes apmaiņas lauku attīstības jomā ar fokusu uz jaunajām ES dalībvalstīm, kā arī “jaunajiem” ES kaimiņvalstīm.

 

Projekta mērķis ir sadarbības tīkla darbības nodrošināšana, kura tiek vērsta uz Eiropas lauku interešu aizstāvības organizāciju koordināciju, lai stiprinātu un attīstītu nacionālos sadarbības tīklus savu interešu aizstāvībai ES valstīs, kā arī citās Eiropas valstīs.

Projekta rezultātā ir izveidoti nacionāla līmeņa lauku pilsoniskās sabiedrības sadarbības tīkli Serbijā, Maķedonijā. Savukārt Bosnijā un Hercogovinā, Albānijā, Turcijā un Ukrainā tiek turpināts darbs šādu tīklu izveidē.

Katru gadu kādā no Eiropas valstīm tiek rīkota lauku pilsoniskās sabiedrības aktīvistu tikšanās, kuras laikā tiek identificētas labākās prakses lauku attīstības jautājumu risināšanā, kā arī problēmas, kurām ir nepieciešami Eiropas līmeņa risinājumi.

Starp gadskārtējām tikšanās aktīvu darbu veic vadības grupa, kas nodrošina informācijas un pieredzes apmaiņu starp tīklā iesaistītajām organizācijām, kā arī pārstāv lauku kopienu intereses dažādās ES mēroga darba grupās, padomēs u.tml.

Vairāk informācijas par PREPARE tīklu: http://www.preparenetwork.org/
 
Pašreizējie PREPARE tīkla dalībnieki:

 Forum Synergies, transnational network for sustainable development

 ECOVAST, the European Council for the Village and Small Town

 Croatian Rural Development Network

 Czech National Rural Observatory

 Kodukant, the Estonian Movement of Villages

 Finnish Village Action Association.

 Hungarian Rural Parliament

 Latvian Rural Forum

 Lithuanian Rural Communities Union

 Polish Forum on the Animation of Rural Areas (Polish Rural Forum)

 Slovakian Rural Parliament

 Slovenian Rural Development Network

 Swedish Popular Movements Council