Kā kļūt par Latvijas Lauku foruma biedru

Lai kļūtu par biedrības “Latvijas Lauku forums” (LLF) biedru uz pasta adresi “Strauti, Kolka, Dundagas novads, LV-3275” vai e-pasta adresi laukuforums@gmail.com  jāatsūta sekojoši dokumenti:

1. Iesniegums par uzņemšanu Latvijas Lauku forumā.
2. LLF biedra informācijas forma: LLF biedru anketa
3. Lēmums par iestāšanos LLF.
4. Lēmums par pilnvarojumu pārstāvēt organizāciju LLF.
5. Reģistrācijas apliecības kopija. 
6. Organizācijas statūtu vai nolikumu kopija.

Jaunu biedru uzņemšana notiek padomes sēdes laikā, kurā padomes locekļi apstiprina jauno biedru.

Kontaktinformācija: laukuforums@gmail.com, t. 28855427

Par LLF biedru organizāciju var kļūt ikviena juridiska persona, kas darbojas saskaņā ar LLF  izvirzītajiem mērķiem, ar kuriem var iepazīties biedrības statūtos.