Lauku forums un Urban Institute aicināja apmeklēt semināru 16. aprīlī par iespējām piedalīties kopienu kapacitātes stiprināšanas apmācībās.

 

Seminārs notika 2014. gada 16. aprīlī 13:00 ES savienības mājas konferenču zālē, Apazijas pulvārī 28, 2. stāvā, Rīgā

Semināru rīkoja Urban Institute sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu.  

 

Neskatoties uz pārbaudījumiem un izaicinājumiem Latvijas pilsētu un reģionu kopienu ikdienā, ik gadus aug iedzīvotāju pašiniciatīva un aktivitāte. Daudzviet lauku un pilsētu kopienu iedzīvotāji ir gatavi ieguldīt savas apkaimes un kopienas sakopšanā un uzlabošanā, aizvien vairāk tiek aktualizēts jautājums kā rīkoties lauku un pilsētu kopienās, kurās strauji sarūk iedzīvotāju skaits.

Ikviens no mums vēlas atrast labāko veidu kā iesaistīt sevi un savas kopienas labākas nākotnes veidošanā, attīstīt jaunas idejas, pievērsties un rast risinājumu sasāpējušiem un svarīgiem jautājumiem: iedzīvotāju skaita sarukums, ekonomiskās aktivitātes noriets, izglītības pieejamība un tās atbilstība darba tirgum, sabiedrības šķelšanās un atsevišķu grupu marginalizācija, kā padarīt mūsu dzīves un darba vidi patīkamāku? Šie ir tikai daži no svarīgiem jautājumiem ar ko mums nākas saskarties domājot par nākotni. Pēdējo gadu laikā ir realizētas daudzas apmācības, vērstas uz lauku un pilsētu vietējās ekonomikas atbalstu un pilsoniskās sabiedrības attīstību. Šo aktivitāšu mērķis bijis stiprināt vietējās rīcības nozīmi un tās koncentrējās lauku reģionālajos centros. Ir pirmā pieredze un secinājumi, kas balstīti Latvijas realitāte, pat pilsoniskās intereses tiek pārstāvētas politiski, mēģinot lobēt kopienu intereses – tomēr mēs neesam pielikuši pietiekami daudz pūles, lai apvienotu visu jauniegūto informāciju. Mums ir jāsāk ieguldīt mācību programmā, kuras mērķis ir veicināt vienotu priekšstatu par kopienu darbu Latvijā un apvienotu visu iesaistīto pušu intereses un pieredzi. Ieinteresētās puses un aktīvisti ir jāapvieno, jāveido sadarbības tīkls ar skaidru politisku vēstījumu. Jāveido pamats izglītībai un jāveido informācijas bāze.

Programmas mērķis ir ar vietēju un starptautisku ekspertu palīdzību veidot un atbalstīt mērķtiecīgu un informētu iniciatīvu rašanos, lai kopīgiem spēkiem veidotu jēgpilnu reģionu un pilsētu kopienu darbu Latvijā. Mēs vēlamies, lai mūsu kopienu nākotnes plānošanā būtu vienlīdzīga iespēja piedalīties ikvienam – kā apmācāmajam, tā ekspertam.

Šī mērķa īstenošanai ciešā sadarbībā ar nozari pārvaldošajām valsts institūcijām, interešu pārstāvības grupām, vietējiem, valsts un starptautiskiem ekspertiem, ir izveidota divpadsmit intensīvu semināru programmu. Tomēr, šī programma nav iedomājama bez TAVAS LĪDZDALĪBAS! Pieteikties aicinām ikvienu gan formālu, gan neformālu interešu grupu pārstāvjus, kopienu aktīvākos cilvēkus. Kopējais mērķis ir izveidot JŪSU vajadzībām atbilstošu apmācību programmu, vietējo kopienu aktivitāšu plānus un nacionālās vadlīnijas kopienu darbam Latvija.

 

Latvijas Lauku forums līdzdarbojās programmas izstrādē un regulārā darbā ar biedriem un asociētajiem biedriem par programmas norisi un līdzdarbojās seminārā. Aktivitāte tika veikta projekta “Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā” aktivitātes 6.1. “Apmācību organizācija vietējo kopienu kapacitātes celšanai” ietvaros.

Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.