Izstrādāta karte “Vietējais Identitātes produkts Latgales tūrismā”

Projekta “Vietējo identitātes produktu attīstība izmantojot inovatīvo mārketingu lauku tūrismu” ietvaros izstradāts kartogrāfiskais materiāls “Vietējais Identitātes produkts Latgales tūrismā”

Pielikumā PDF formāta karte ar atzīmētiem objektiem un pašu objektu apraksti.

VIP_Latgale_karte
VIP Latgales objekti