LLF iepazīstina – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

Pielikumā infolapa pdf formāta failā.

LLF infolapa – LOSP