Atjaunots Latvijas Lauku kopienu parlamenta padomes sastāvs

Lauku kopienu parlamenta padome ir konsultatīvs resurss, Latvijas Lauku foruma mērķtiecīgos centienos pulcināt profesionāļus no dažādu organizāciju un institūciju puses, lai aktualizētu ilgtspējīgu lauku kopienu nozīmi un lomu reģionālo attīstības jautājumu risināšanā.

Svarīgākais padomes uzdevums, ir rast risinājumus, kā sadarbības formā, kurā apvienojušās gan nevalstiskas organizācijas, kas pārstāv dažādas nozares, un dažādas valsts institūcijas, radušos risinājumus īstenot, liekot par tiem domāt gan politikas veidotājus, gan sabiedrību kopumā. Lauku kopienu un lauku nākotne ir atkarīga nevis no nozariska skatījuma uz atsevišķu jomu attīstību, bet spējas īstenot horizontālu izaicinājumu cēloņu identificēšanu un to risināšanu.

Padome tika izveidota 2013. gadā, gatavojoties Pirmajam Latvijas Lauku kopienu parlamentam. 2014. gada jūnijā darbam Latvijas Lauku kopienu parlamenta padomē pievienojās Latvijas Lauku foruma padomes priekšsēdētāja Ināra Stalidzāne,  Sniedze Sproģe, pārstāvot Latvijas Pašvaldību savienību un Zanda Kalniņa- Lukašēvica.

Pirmā padomes tikšanās klātienē notika 2013. gada 26. aprīlī, kad analizējot reģionālajās diskusijās aktualizētās tēmas tika izvirzītas kopienu parlamentā iekļaujamās tēmas un saturiskā Parlamenta norise.
Pēdējā padomes tikšanās klātienē notika 2013. gada 19. decembrī, kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas Prezidentūras ES padomē, Zemkopības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pilsoniskās alianses, Latvijas Zemnieku federācijas, Kopienu iniciatīvu fonda, AIIA, Urban Institute, LAPAS, iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” un Latvijas Lauku foruma, lai Latvijas Lauku kopienu parlamenta padomes ietvaros izvērtētu 2013. gada veikumu Latvijas Lauku kopienu ilgtspējas stiprināšanai un ieskicētu 2014. gadā veicamās darbības.

2014. gada 10. jūlija Latvijas Lauku kopienas parlamenta padomē tika aktualizēts padomes sastāvs un šobrīd, tajā darbojas:

– Alise Vītola (Pārresoru koordinācijas centrs)

– Ilona Raugze (VARAM)

– Linda Jākobsone (Latvijas prezidentūras ES padomē sekretariāts)

– Aija Tūna (Iniciatīva “Pārmaiņu iespēja skolām)

– Jonas Buechel (Urbānais institūts)

– Agnese Hauka (Latvijas Zemnieku federācija)

– Inese Vaivare (Latvijas platforma attīstības sadarbībai)

– Inta Šimanska (Latvijas Pilsoniskā alianse)

– Ināra Stalidzāne (Latvijas Lauku forums)

– Liesma Ose (Kopienu Iniciatīvu fonds)

– Zanda Kalniņa- Lukašēvica (Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja)

– Inga Balousa (Asociācija Izglītība Ilgtspējīgai attīstībai)

– Ansis Bērziņš (Valmieras novada fonds)

– Andra Karlsone (Zemkopības ministrija)

– Sniedze Sproģe (Latvijas Pašvaldību savienība)

Ja arī Tavai organizācijai ir interese par darbību Latvijas Lauku kopienu parlamenta padomē, sazinies ar LLF līdzdalības ekspertu Āri Ādleru pa telefonu 26468620 vai raksto uz e- pastu: aris.adlers@gmail.com